Sběrné místo nebezpečného odpadu

sběr odpadů

U nás můžete nechat nebezpečný materiál, jako jsou staré použité baterie, akumulátory, zářivky, zářivkové trubice, výbojky, apod.

Při větším dovozu těchto odpadů je možno dát certifikát o recyklaci těchto výrobků jako důkaz, že jste je ekologicky zlikvidovali.


sběr odpadů